نقاش باشی

یه چند تا نمونه کاره،همین.

نقاش باشی

یه چند تا نمونه کاره،همین.

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم.
این طرح برای تابستانی که گذشت کار شد.

تابستان پر بار من-سلیمانی نیا

نقد بفرمایید که قطعا نتیجه اش رشد بنده است.
متشکر  • نقاش باشی